תעסוקה נתמכת

אנשים עם מוגבלות יכולים לגשת לשירותים בשוק הפתוח, אך הם גם דורשים תמיכה שוטפת. שירות זה מוצע על ידי מקדמי תעסוקה ושיקום תפעוליים לאומיים בשיקום התעסוקה. מידע על השירותים הכלולים בתוכנית תעסוקה נתמכת 1. הערכת תוכנית תעסוקה וקידום אישי – יצירת אסטרטגיית קידום מכירות אישית המבוססת על יכולתו ונכונותו של המשתתף להעריך. תוכנית זו כוללת […]