ההבדל בין תכנון הפרויקט לניהולו

תכנון וניהול פרויקטים אפקטיביים דורשים החלקת משאבים נאותה. טעינת משאבים חשובה משום שהיא מתייחסת לשעות הזמן של כל אדם. אם טעינת המשאבים אינה נעשית כראוי, אנשים עלולים להיות עמוסים יתר על המידה במשימות ולא להיות זמינים להשלמתן. החלקת משאבים היא פרקטיקה נפוצה בתכנון יעיל. עיכוב משימות אינו בהכרח אומר שהפרויקט יהיה ארוך יותר. במקום זאת, […]